Postęp - zwiększanie ilości klientów, asortymentu, coraz częstsza obsługa klientów w reżimie "Just In Time" tworzą rosnące wymagania szybkości i sprawności działania. Wymogiem koniecznym staje się zautomatyzowany i bezbłędny przepływ informacji - przekazywania zleceń zasilania produkcji i dalej transportu wewnętrznego do momentu wysyłki produktów gotowych do odbiorcy. Kluczowe jest właściwe dostosowanie oprogramowania, którego efektywność funkcjonalna zależy również od komputerów, na których jest wyświetlane. ALFAMOBI dostarcza Terminale Przenośne, Wózkowe oraz Przemysłowe Stacje Robocze PC wielu światowych producentów. Podczas spotkań z firmami planującymi inwestycje słuchamy oczekiwań, podpowiadamy, co można zyskać jeszcze i proponujemy rozwiązania przede wszystkim wygodne funkcjonalnie, mając na względzie zachowanie wysokiego wskaźnika zachowania ciągłości procesów.