Alfamobi służy firmom i instytucjom użytku publicznego wspierając procesy biznesowe w zakresie mobilności informacji:

  • Dostępu do informacji w systemie w każdym miejscu i czasie.
  • Pozyskiwania informacji oraz jej błyskawiczego i zawsze prawidłowego identyfikacja przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.