Konfiguracja urządzeń to usługa towarzysząca wdrożeniom. Jest realizowana jako połączenie korporacyjnych standardów bezpieczeństwa Zamawiającego i najlepszych praktyk branży. Dobór właściwych standardów konfiguracji to pełniejsze wykorzystanie możliwości, bezpieczeństwo informacji, stabilne działanie i często eliminacja ryzyka skutków ludzkiej wyobraźni.