Oprogramowanie narzędziowe usprawnijące pracę:

  • Zebra Designer - Oprogramowanie do projektowania i druku etykiet z kodami kreskowymi
  • Bar Tender - Oprogramowanie do zaawansowanego projektowania i druku Etykiet z kodami kreskowymi
  • Nice Label - System projektowania i druku Etykiet pod centralną kontrolą umożliwiający wymianę danych z systemem ndrzędnym wieloma metodami
  • Emulacja Terminala - Narzędzia do wyświetlania systemu na Terminalach Przenośnych.
  • Georgia Sowtworks - Serwer Emulacji Terminala (Telnetu) zapewniający podtrzymanie sesji w przypadku czasowej utraty połączenia z serwerem
  • Soti Mobi Control - oprogramowanie zapewniające opiekę administratora nad wioeloma terminalami, tabletami - różnych producentów jednocześnie. Soti Mobi Control pozwala na centralne i automatyczne aktualizacje oprogramowaniia realizowane z jednego miejsca, diagnostykę oraz umożliwia zdalną pomoc.