W Ofercie ALFAMOBI znajduje się oprogramowanie przeznaczone do Ewidencji i Inwentaryzacji Środków Trwałych zapewniające:

  • Przejrzystą ewidencje
  • Raporty (dowolnie tworzone)
  • Generowanie dokumentów
  • Łatwą Integracje - wymianę danych z systememi nadrzędnymi
  • Centralny i automatyczny wydruk etykiet z kodami kreskowymi
  • Inwentaryzacje Środków Trwałych przy wykorzystaniu Terminali Przenośnych i skanowania opcjonalnie z wykorzystaniem wskazania lokalizacji - GPS