W wyniku Audytów Zamawiające eliminują egzystujące destruktory hamujace własciwe funkcjonowanie oraz poznają możliwości poprawy jakości i sprawności działania wewnętrznego w zakresie identyfikacji i przepływu informacji lub też . Alfamobi realizyje Audyty w poniższych obszarach,

Audyty Aplikacji - zawierają wytyczne dotyczące wyglądu, struktury,interfejsu użytkownika dla zapewnienia intuicyjnyości, komfortu oraz możliwie największej szybkości obsugiwanych procesów.

Audyty Sieci Radiowych - dotyczą sieci radiowych już zainstalowanych kiedy nie funkcjonują w pełni poprawnie. Audyty sieci radiowych są wykonywane przy pomocy profesjonalnego oprogramowania, analizującego parametry odosępniane w formie graficznej naniesionekj na plan objektu.

Audyty Środowiska Sieciowego - z reguły jako wartość dodana jeżeli zamówione komputery przymysłowe nie działają w pełni poprawnie.