Jakość zaprojektowania i wykonania Sieci Radiowej warunkuje prawidłowe działanie całego Systemu. Z usług ALFAMOBI szczególnie warto skorzystać przy projektowaniu i uruchamianiu bardziej złożonych Sieci Radiowych, np.:

  • Pokrywających obszary oprócz hal przemysłowych również otwarte
  • Z jednoczesną obsługą różnych kanałów komunikacji 
  • Wdrażanych w wielu lokalizacjach, a działających pod kontrolą serwera w centrali firmy.

Alfamobi projektuje Sieci Radiowe przy wykorzystaniu profesjonalnego, najbardziej zaawansowanego oprogramowania generującego raporty parametrów sieci radiowej dla każdego jej punktu naniesione w formie grficznej na plan objektu. Podczas wdrożenia Sieci Radiowej często obejmowane są również przestrzenie biurowe zapewniając bezprzewodowy dostęp do zasobów przedsiębiorstwa z poziomu innej podsieci niż w przypadku osób obsługujących procesy produkcyjne czy wewnątrz-magazynowe. Dzięki temu cała Sieć Radiowa w firmie znajduję się pod scentralizowaną kontrolą administratora. Projektując Sieci Radiowe Zamawiające firmy otrzymują systemy sprawnie i niemal bezobsługowo działające przez lata, dostosowane poziomem bezpieczeństwa informacji oraz zachowania ciągłości procesów do oczekiwań inwestującej firmy.