ALFAMOBI zapewnia serwis dostarczonych urządzeń w formie bieżących napraw oraz kontraktów serwisowych:

  • Kontrakty Serwisowe obejmujące szybsze naprawy i usuwanie uszkodzeń mechanicznych w cenie kontraktu
  • Kontrakty Serwisowe zapewniające expresową interwencje Technika Serwisu lub Inżyniera Technicznego w przypadku sytuacji awaryjnych
  • Prewencyjne przeglądy urządzeń realizowane w siedzibie Zamawiającego.