Szkolenia towarzyszą zakupom i uruchomieniu urządzeń Automatycznej Identyfikacji, zapewniają wiedzę:

Użytkownikom

  • Jak w pełni wykorzystać możliwości nowo-wdrażanych technologii
  • Jak sobie radzić w podstawowych sytuacjach awaryjnych
  • Jak prawidłowo użytkować urządzenia poprawiając niezawodność i czas eksploatacji

Administratorom

  • Jak zapewnić użytkownikom wsparcie pierwszego help-desk'u
  • Jak konfigurować / rekonfigurować urządzenia
  • Jak powielać konfigurację
  • Jak diagnozować i monitorować pracę urządzeń, gdy zaistnieje potrzeba